kuningasviesti_otsikot_jarkea.png

 

 

 

 

Markkinointiviestintä on tärkeä osa yrityksen arkea.
Parhaimmillaan se tukee ja vahvistaa yrityksen ydintoimintaa,
luo kuvaa ammattimaisuudesta, luotettavuudesta ja vastuullisuudesta.

Suunnitelmallinen markkinointiviestintä on erittäin selkeä kilpailukeino.
Markkinoinnin tärkein tehtävä on saada jotakin aikaan: herättää huomiota
ja tunteita. Synnyttää kysyntää ja saada aikaan kauppaa sekä rakentaa
brändiä. Siksi suunnitelmallisuus kaikessa tekemisessä on ensiarvoisen
tärkeää.

Markkinointiviestintä muodostuu usein ongelmaksi etenkin pienille ja keski-
suurille yrityksille. Ei ehkä ole järkevää palkata tai ei tarvita kokoaikaista
markkinointi-, myyntipäällikköä tai tiedottajaa. Tällöin markkinoinnin
johtaminen, suunnittelu ja koordinointi vie aikaa muilta yrityksen avain-
henkilöiltä. Lisäksi se vaatii osaamista, jota omassa yrityksessä ei
välttämättä ole. Silloin on järkevää ostaa markkinoinnin palvelut ulko-
puoliselta ammattilaiselta, osa-aikaisesti, silloin kun tarve niin vaatii.

KuningasViesti on kumppanisi silloin kun tarvitset markkinointi- tai viestintä-
päällikköä / projekti- tai myyntipäällikköä / tiedottajaa projektiluonteisesti tai esimerkiksi muutamana päivänä viikossa tai pidempään työsuhteeseen.
Ota yhteyttä:
Nina Hämäläinen p. 040 745 8051 tai ns.hamalainen (a) gmail.com